De Regeldokter

De Regeldokter is opgericht met het doel de jonge dokter te enthousiasmeren voor de financiële en organisatorische kant van de zorg. Dagelijks ligt de focus met name op de gesprekken met de patiënt in de spreekkamer, maar ons vak gaat buiten deze muren. Zonder dat we het realiseren, zijn we een zeer belangrijke stakeholder in het huidige zorgsysteem, namelijk de zorgaanbieder. En daar hoort dus geen passieve, maar een actieve rol bij! Door kennis van financiële en organisatorische processen die het zorgsysteem beïnvloeden, creëren we een oplettende arts die tijdig kan inspelen op de haalbaarheid van innovaties en die actief mee kan denken hoe we de zorg nog doelmatiger kunnen maken. Keuzes maken is in deze tijd noodzakelijk.

Alles met als doel om samen de kosten van de zorg te beperken, maar wel de patiënt de juiste en benodigde zorg te kunnen blijven leveren. Zonder draagvlak van artsen voor nieuwe regelgeving leidend tot nog meer administratieve lasten, zijn we verder van huis en zal het huidige systeem van zorg uiteindelijk ongezond en slecht werken. Het is tijd voor een arts die actief participeert in het huidige financieel gedreven zorgstelsel. De Regeldokter is jouw stimulans! Volg De Regeldokter en leer hoe jij als jonge dokter bij kan dragen aan een gezond werkend zorgsysteem!

Rosalie

Wat als je je passie voor de geneeskunde combineert met nog een passie: hoe kan ik als jonge dokter meewerken aan een gezond werkend zorgsysteem?

Het gezicht achter De Regeldokter

Op het moment werk ik als arts-promovendus op de afdeling Interne Geneeskunde. Waar mijn promotietraject past binnen het veld van genetica en benigne schildklierziekten, kan ik daarnaast ook erg enthousiast worden van alles wat te maken heeft met het managen van de zorg. Na verdieping in de materie (publicaties over Health Management, recente rapporten over de zorg), gesprekken met managers in de zorg en een enquête onder collega artsen naar de behoefte van een dergelijk initiatief, is het moment gekomen.

Ik stel je graag voor aan De Regeldokter: het platform voor de jonge dokter en jouw stimulans om alles te wíllen leren en weten over het huidig financiële zorgklimaat, waar wij met onze functie directe invloed op hebben.

Hoe? De Regeldokter helpt jou hierbij. Volg de Regeldokter en leer hoe jij als dokter kan bijdragen aan een gezond werkend zorgsysteem!  

“ De jonge dokter heeft een belangrijke positie in het zorglandschap. Kennis van financiering in de zorg is noodzakelijk voor het behouden van een gezond werkend zorgsysteem.”

Rosalie - De Regeldokter

Heb je een vraag? Kom in contact!